סגל ההוראה

ד"ר מיכל אלחנתי 02-6291923
ד"ר יורם ביברמן 02-6291953
פרופ' מיכאל ברמן 02-6291982
מר יחזקאל ברנט
מר אסף ברוכיאל שפנייר
מר מיכה ברניג
פרופ' מישל ברקוביאר
ד"ר לור ברתל
מר יוסי טל
גב' רוית דור 02-6291931
פרופ' לאו יוסקוביץ'
ד"ר יורם יקותיאלי
ד"ר אריה יקיר 02-6291307
ד"ר ערן לונדון 02-6291923
ד"ר מרטין לנד 02-6291982
ד"ר אסף נוסבוים
מר יגיל צבעוני
גב' נעה צ'רנוב
ד"ר סולנג' קרסנטי 02-6291983
ד"ר שמחה רוזן 02-6291931
ד"ר פרג' שיבאן 02-6291920
ד"ר דיאגו שיקובטה